Dobry Gospodarz
Skuteczny Burmistrz

  • Gmina Kartuzy wśród najlepszych gmin w Polsce!
  • Ponad 22 mln zł pozyskane na edukcję
  • Ponad 70 mln zł zainwestowane
    w modernizację oraz remonty dróg

Niektóre ze zrealizowanych inwestycji

Promenada Asesora

Koszt całkowity: ok. 2,1 mln zł

Kartuskie Centrum Kultury

Koszt całkowity: ok. 3,2 mln zł

Kompleks Boisk Sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

Koszt całkowity: ok. 1,15 mln zł

Modernizacja ulicy Starowiejskiej w Kiełpinie

Koszt całkowity: ok. 2 mln zł

Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach

Koszt całkowity: ok. 3,9 mln zł

Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

Koszt całkowity: ok. 4 mln zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy

Koszt całkowity: ok. 31,6 mln zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Feliksa Marszałkowskiego w Kartuzach

Koszt całkowity: ok. 150 tys. zł

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w

Bącz, Stara Huta, Głusino, Staniszewo, Brodnica Górna

Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy

Koszt całkowity: ok. 2 mln zł

Remont ul. Klasztornej w Kartuzach

Sala sportowa w Staniszewie i Dzierżążnie

Koszt całkowity: ponad 5,1 mln zł

Hala sportowa w Kiełpinie

Koszt całkowity: ok. 6,5 mln zł

Skate Park przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach

Termomodernizacja ZSO nr 2 w Kartuzach

Koszt całkowity: 2,7 mln zł

Wykonanie sieci wodociągowej

Mezowo, Glusino, Merglowa Góra i wiele innych miejscowości. Koszt: ponad 2,5 mln zł

Budowa boiska treningowego dla Cartusii 1923

Koszt całkowity: 1,9 mln zł

Budowa ulicy Kolejowej w Kartuzach (II etap)

Koszt całkowity: ok. 4,2 mln zł

Modernizacja ulicy 3 Maja w Kartuzach

Koszt całkowity: ok. 7,8 mln zł

Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżążnie

Koszt całkowity: 2,2 mln zł

Punkty przedszkolne i przedszkola na obszarach wiejskich (Grzybno, Kolonia, Staniszewo, Mirachowo, Dzierżążno, Brodnica Górna)

Koszt całkowity: ok. 2,8 mln zł

Remonty i rozbudowy remiz OSP

Brodnica Górna, Mirachowo, Łapalices. Koszt: ponad 1 mln zł

Budowa budynku komunalnego w Kiełpinie

Koszt całkowity: ok. 1,4 mln zł

Place zabaw

Staniszewo, Kaliska, Kartuzy, Smętowo Chmieleńskie, Prokowo, Kolonia, Mirachowo, Sianowska Huta, Dzierżążno, Kiełpino.

Centrum Informacji Turystycznej

Koszt całkowity: ok. 2 mln zł

Modernizacja Pl. Św. Brunona w Kartuzach

Boisko w Mirachowie

Koszt całkowity: ok. 280 tys. zł

Modernizacja ul. Prokowskiej w Kartuzach

Koszt całkowity: ok 2,1 mln zł

Remont ul. Słonecznej w Kartuzach

Koszt całkowity: ok. 640 tys. zł

Przebudowa ul. Widnej, Kwiatowej, Osiedlowej, Szkolnej w Grzybnie oraz odcinka do Szarlaty

Koszt całkowity: ponad 2 mln zł

Boisko przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach

Koszt całkowity: ok. 0,5 mln zł

Łączna kwota inwestycji w ostatnich latach wyniosła ponad

120 000 000 PLN

Inwestycje w trakcie / planowane

Komunikacja i bezpieczeństwo

Modernizacja kartuskiego dworca wraz z utworzeniem miejsc parkingowych

Termin realizacji: 2015 - 2017

Kontynuacja remontów dróg na terenie gminy

Termin realizacji: 2015 -2018

Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przy realizacji Obwodnicy Kartuz oraz modernizacja drogi woj. 211.

Termin realizacji: 2015 - 2016

System monitoringu miasta

Termin realizacji: 2014 - 2015

Ochrona Środowiska

Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno- Pikarnia, Mezowo i Kaliska

Termin realizacji: 2015 - 2018

Realizacja rekultywacji kartuskich jezior

Termin realizacji: 2016 - 2019

Wymiana systemów ogrzewania na ekologiczne

Termin realizacji: 2015 - 2017

Turystyka i rekreacja

Rewitalizacja śródmieścia Kartuz

Termin realizacji: 2015 - 2019

Budowa II etapu promenady

Termin realizacji: 2015 - 2016

Realizacja projektu "Kaszubska Trasa Rowerowa"

Termin realizacji: 2015 - 2018

Realizacja projektu "Kajakiem Przez Pomorze – Szlaki Kaszub Jeziornych"

Termin realizacji: 2015 - 2018

Budowa Parku Kurdybanowego przy Kolegiacie

Termin realizacji: 2015 - 2017

Oświata i kultura

Utworzenie świetlicy w Kiełpinie

Termin realizacji: 2016 - 2017

Wybudowania boiska w Dzierżążnie

Termin realizacji: 2016 - 2017

Utworzenie gimnazjum w Brodnicy

Termin realizacji: 2015

Termomodernizacja placówek oświatowych (Brodnica Górna, Kiełpino, Kolonia)

Termin realizacji: 2015 - 2018

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu i kontynuacja współpracy z seniorami

Termin realizacji: 2015 - 2018

Utworzenie Zielonej Szkoły w Staniszewie

Termin realizacji: 2015 - 2016

Budowa sali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach

Termin realizacji: 2015 - 2016

Realizacja zadań programu "Szkoła daje więcej"

Termin realizacji: 2015 - 2018

Mini blog

Mirosława Lehman

Burmistrz Gminy Kartuzy

Mirosława Lehman Urodziła się w Kartuzach w 1963 r. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

W wieku 29 lat w wyniku konkursu wybrana została na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Kartuzach, którą zarządzała do 2000 r. W tym czasie podejmowała wiele cennych inicjatyw na rzecz rozwoju tej instytucji. Za swoje działania na rzecz rozwoju kultury i czytelnictwa została kilkakrotnie nagrodzona m.in. nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.


przeczytaj biografię
Materiał wyborczy KWW Mirka Lehman.